Nicosia
  22483028
22485687
  Larnaca
  24534192
24531544
  Limassol
  25569222
25569275
  Nicosia
  22467366
22467372
  Nicosia
  22499770
22499666
  Nicosia
  22382082