Nicosia
  22519800
22514687
  Larnaca
  24819366
24819367
  Limassol
  25395777, 25396515
25395778
  Nicosia
  22519800
22514687
  Nicosia
  22436483
 
  Limassol
  25391355
25394124