Nicosia
  22374747
22375060
  Paphos
  26822929
26938586
  Limassol
  25576521
25563576
  Nicosia
  22768240
 
  Famagusta
  23826992
23744992
  Larnaca
  24623545
 
  Limassol
  25351947
25351948
  Nicosia
  22343777
 
  Nicosia
  22437435
 
  Nicosia
  22371015
22381060
  Nicosia
  22316565
 
  Nicosia
  22349577
22349394
  Limassol
  25561401, 25563611
25562586
  Nicosia
  22751875
22751744
  Nicosia
  22353808
 
  Nicosia
  22482942
22482780
  Nicosia
  22499770
22499666
  Limassol
  25397311
25397322
  Nicosia
  22336660
22333386