Nicosia
  22533000
22531087
  Nicosia
  22772697
22772651
  Larnaca
  24667033, 24667034
24667035
  Limassol
  25763555
25763999
  Nicosia
  22431104
22348124
  Nicosia
  22869000
22869001
  Paphos
  26220258
 
  Nicosia
  22466077
22466067
  Nicosia
  22204600
 
  Nicosia
  22495561
 
  Nicosia
  22341167, 22341168
22331479
  Nicosia
  22766770
22766775